It's All About Us

WE LOVE CFS

Usrah Kita

Jom tambahkan pengetahuan. Jika bukan sekarang bila lagi..

view:  full / summary

Orang Seperti Aku dan Tarbiyah..?(III)

Posted on November 7, 2010 at 8:59 AM Comments comments (2)

F) RUANG LINGKUP TARBIYYAH


1. Tarbiyyah Aqliyyah

Mendidik dan mengajar ahli memimpin akal untuk berfikir, memberi pandangan dan tafaqquh dalam ilmu serta boleh merancang berlandaskan sumber-sumber utama.


Tuntutan kepada ahli:


a) melatih akal supaya boleh berfikir dan merancang untuk keperluan gerakan


b) menghindarkan diri dari budaya taqlid daripada orang lain atau orang te...

Read Full Post »

Orang Seperti Aku dan Tarbiyah..?(II)

Posted on November 7, 2010 at 6:44 AM Comments comments (0)

C) MATLAMAT TARBIYYAH DARI SUDUT KEAHLIAN DAN KEANGGOTAAN


Matlamat tarbiyyah Islamiyyah dari sudut keanggotaan dan keahlian adalah untuk melahirkan:


1) para anggota yang memahami atau bersedia untuk memahami Islam dan perjuangannya sebagaimana yang digariskan di bawah:


a) Hendaklah ia memahami bahawa Isl...

Read Full Post »

Orang seperti aku dan tarbiyah..(I)??

Posted on November 2, 2010 at 12:11 AM Comments comments (0)

INTRO


Firman Allah SWT yang bermaksud :

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah dijalanNya supaya akmu mendapat keuntungan"

(Al-Maidah : 35)


Dalam ayat di atas Allah memerintahkan manusia mencari ...

Read Full Post »

Islam is The Way of Life

Posted on October 10, 2010 at 12:21 PM Comments comments (0)

PENGERTIAN ISLAM


 Dari segi bahasa Islam bermakna taat, menyerah, damai, aman dan tidak ada kecacatan baik dari segi zahir mahupun batin. Dengan sebab inilah agama ini diberi nama Islam. Pengertian Islam dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya:


  "Dan siapakah yang ...

Read Full Post »

Aku Budak Baik^_^ (II)

Posted on August 27, 2010 at 6:55 PM Comments comments (0)

JALAN PEMBENTUKAN AKHLAK


 Di sana banyak terdapat jalan-jalan yang dapat digunakan dalam usaha-usaha  membentuk  akhlak.  Antaranya :


1. Ilmu, yakni mengetahui jenis-jenis akhlak yang mulia dan keji. Tanpa ilmu Muslim tidak akan dapat membezakan antara akhlak yang baikdan buruk.    Islam telah menjelaskan akhlak yang baik dan yangburuk.   Kewajipan seseorang muslim ha...

Read Full Post »

Aku Budak Baik^_^

Posted on August 27, 2010 at 6:47 PM Comments comments (0)

PENDAHULUAN


 Permasalahan akhlak adalah merupakan permasalahan besar yang dihadapioleh semua umat Islam di dunia, kerana akhlak adalah merupakan tunggakpembangunan atau keruntuhan sesuatu Ummah.


 Di pandang dari sudut realiti masyarakat dunia hari ini, ternyatasekali bahawa dunia sedang  menghadapi keruntuhan akhlak yang amattenat.  Nilai-nilai kemanusiaan, kebaikan telah dan sedang tergugat. Neraca yang diguna...

Read Full Post »

Jom Jadi Hamba III (Ibadah-03)

Posted on August 7, 2010 at 7:00 AM Comments comments (0)

Kelazatan Bermunajat dan Mentaati Allah


Kelazatan beribadah ini dapat digambarkan dari beberapa peristiwa yang berlaku kepada baginda Rasulullah saw. para sahabat, tabi’in dan para solihin, kelazatan ini akan timbul apabila adanya hubungan hamba dengan Tuhannya yang begitu erat dan di mana seorang hamba begitu gembira dan begitu senang memuji-muji kebesaran Allah swt. ini semua berlaku dari sebab makrifat-nya (kenalnya) seseorang hamba itu kepada

Read Full Post »

Jom Jadi Hamba II (Ibadah-02)

Posted on August 7, 2010 at 5:55 AM Comments comments (0)

Hubungan Iman dan Amal


Iman bukanlah sekadar suatu keyakinan dan pembenaran dalam hati terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. tetapi iman yang hakiki dan sebenar ialah merangkumi pembenaran dan keyakinan di dalam hati, pengucapan di lidah serta melaksanakan amalan dengan anggota badan iaitu melakukan amalan soleh, maka dengan ini dapatlah difahami iman itu bukanlah sekadar ucapan lidah dan keyakinan dalam hati sahaja tetapi amalan merup...

Read Full Post »

Jom Jadi Hamba (Ibadah-01)

Posted on August 7, 2010 at 5:46 AM Comments comments (0)

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM


Mukaddimah


Hidup manusia dibumi ini bukanlah suatu kehidupan yang tidak mempunyai tujuan dan matlamat dan bukanlah mereka boleh melakukan sesuatu mengikut kehendak perasaan dan keinginan tanpa ada batas dan tanggungjawab.


Tetapi penciptaan makhluk manusia di bumi ini adalah mempunyai suatu tujuan dan tugas risalah yang telah ditentu dan ditetapkan oleh Allah Tuhan yang me...

Read Full Post »

Aqidah dan Kita-02

Posted on July 17, 2010 at 12:13 PM Comments comments (0)

TAUHID ULUHIYYAH

 

1.      Pengertian Dan Penjelasan

 

i)              Beriktiqad dengan jazam bahawa Allah s.w.t adalah Tuhan sebenar, tiada Tuhan melainkanNya dan Dialah Tuhan yang mesti diesakan dalam beribadat.

 

ii)&#...

Read Full Post »

Rss_feed

::DEMI MASA::

::Asmaul Husna::


Kongsi idea?

ShoutMix chat widget

Recent Forum Posts

No recent posts

we love cfs