It's All About Us

WE LOVE CFS

Usrah Kita

Orang Seperti Aku dan Tarbiyah..?(II)

Posted on November 7, 2010 at 6:44 AM

C) MATLAMAT TARBIYYAH DARI SUDUT KEAHLIAN DAN KEANGGOTAAN


Matlamat tarbiyyah Islamiyyah dari sudut keanggotaan dan keahlian adalah untuk melahirkan:


1) para anggota yang memahami atau bersedia untuk memahami Islam dan perjuangannya sebagaimana yang digariskan di bawah:


a) Hendaklah ia memahami bahawa Islam itu ialah agama yang lengkap, merangkumi seluruh bidang kehidupan manusia samaada aqidah dan syariah ataupun agama dan negara. Oleh kerana itu, ia mestilah bersedia untuk membetulkan aqidahnya, ibadahnya dan lain-lain selari dengan kehendak al-Qur’an, al-sunnah, ijma’ dan qias.


b) Ia mestilah memahami bahawa al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ dan Qias itu merupakan rujukan utama umat Islam. Pendapat sesiapa juapun yang berlawanan dengan sumber-sumber tersebut tidak boleh dihormati dan dipatuhi malah tidak perlu dipertimbangkan langsung.


c) Manakala pendapat para pemimpin yang tidak berlawanan dengan sumber-sumber tersebut hendaklah dihormati.


d) Perselisihan pendapat dalam perkara furu’ adalah perkara kecil dan tidak perlu dielakkan. Oleh itu setiap muslim yang belum mencapai martabat ijtihad hendaklah menerima dan memakai mana-mana pendapat alim ulamak yang muktabar dan janganlah menjadikannya sebagai punca perpecahan di kalangan anggota.


e) Setiap anggota mestilah faham bahawa dia tidak boleh mengkafirkan seseorang yang mengucap dua kalimah syahadah selama mana dia beramal dengan tuntutan dan kehendak dua kalimah syahadah tersebut dan selama mana dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menjadikan seseorang itu keluar dari Islam.


2) setiap anggota hendaklah jujur dan ikhlas dalam perjuangan dan semata-mata kerana Allah.


Allah swt berfirman yang bermaksud:


“Katakanlah:”sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam” (Surah Al-An’am: 162)


3) Setiap anggota hendaklah bekerja dengan gigih untuk menjayakan matlamat perjuangannya.


Allah swt berfirman:(

“Dan katakanlah (wahai Muhammad); beramallah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Surah At-Taubah : 105)


Setiap anggota perlulah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Terdapat beberapa peringkat Tarbiyyah:(


1). Peringkat awal hendaklah dia membetulkan dirinya supaya menjadi insan yang soleh, badan yang sihat lagi kuat, cara berfikiran baik, pekerti mulia, aqidahnya betul, ibadahnya sah, pandai menjaga masa, bermanfaat kepada diri sendiri dan masyarakat.


2). Peringkat kedua ialah membentuk keluarga (rumahtangga) secara muslim (baitul Muslim). Bagi yang belum berkeluarga hendaklah memilih pasangan yang soleh seyterusnya mendidik anak secara Islam.


3). Peringkat ketiga adalahmemperbaiki masyarakat supaya menjadi sebuah masyarakat yang terlaksana di dalamnya sebuah ajaran Islam yang dipandu dan dipimpin oleh sebuah kerajaan Islam.


4) Setiap anggota hendaklah mengetahui bahawa mereka dikehendaki berjihad. Dia mestilah mengetahui bahawa berjihad adalah suatu fardhu yang diwajibkan secara berterusan sampai hari kiamat. Ketahuilah bahawa serendah-rendah martabat jihad ialah ingkar dengan hati, setinggi-tingginya ialah berperang pada jalan Allah dan ditengahnya ialah engkar dengan lisan dan dengan kata-kata.


5) Setiap anggota hendaklah memahami bahawa dia mestilah bersedia untuk berkorban jiwa dan harta demi untuk agama Allah swt yang tercinta ini. Allah swt berfirman:


“Sesungguhnya Allah swt telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah. Lalu diantara mereka ada yang membunuh dan ada ayang terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu, dan (ketahuilah bahawa)jual beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar” (Surah At-Taubah : 111)


6) Setiap anggota hendaklah taat dan patuh kepada arahan pucuk pimpinan dan melaksanakannya samaada sewaktu senang atau susah, sama ada dia bersetuju atau sebaliknya. Ketahuilah bahawa perjuangan itu melalui 3 peringkat iaitu ta’rif, takwin dan tanfiz


7) Setiap anggota hendaklah tetap pendirian. Dia mestilah terus berjuang walaupun memakan masa yang panjang. Allah swt merakamkan ayat di dalam firmanNya:


“Diantara orang-orang yang beriman itu, ada yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur (syahid), dan di antaranya ada yang masih menungu-nunggu, dan mereka tidak sedikitpun berubah janjinya” (Surah Al Ahzab: 23)


Setiap anggota hendaklah membersihkan fahaman pemikiran dari segala unsur yang tidak Islam. Ingatlah tidak ada yang lebih baik selain dari Islam yang diperjuangkan itu. Islam adalah ciptaan Allah yang tidak ada setanding dengannya.


9) Setiap ahli jamaah mestilah merasakan bahawa anggota-anggota yang lain itu adalah saudaranya, saudara seaqidah yang hubungannya lebih kuat dari saudara keturunannya (menjaga ukhwah).


10) Setiap anggota hendaklah memberi kepercayaan (thiqah) yang tidak berbelah bahagi antara satu sama lain terutamanya terhadap pimpinan.

 


D) PRINSIP TARBIYYAH ISLAMIYYAH


1. Tarbiyyah Islamiyyah adalah perkara wajib kerana ia merupakan agenda terpenting Rasulullah saw dan kerja utama Rasulullah saw dan juga nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu.


2. Tarbiyyah Islamiyyah perlulah berlandaskan kepada keikhlaan kepada Allah swt, iaitu mengajar dan mempelajari ilmu pengetahuan kerana Allah swt semata-mata, bukan kerana material atau kerana matlamat lain yang bukan mencari keredhaan Allah swt.


3. Tarbiyyah Islamiyyah itu tidak terikat dengan masa dan umur. Ia dilakukan secara terus menerus bermula daripada kandungan yang baru dilahirkan sampailah kepada berpindah kea lam kubur. Tidak ada seorang pun yang boleh mendakwa dirinya sudah sempurna, paling alim dan bijak. Ini kerana ilmu yang Allah swt bekalkan kepada manusia adalah sangat terhad dan sedikit Cuma berbanding dengan ilmu Allah swt yang tidak bertepi.


4. Tarbiyyah Islamiyyah berjalan di atas prinsip al takamul (lengkap melengkapi) anatar ilmu dengan iman. Iman mengajak manusia mencari ilmu, manakala ilmu pula mengajak manusia beriman. Firman Allah swt yang bermaksud:


“Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba- hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha pengampun” (Surah Al Fathiir : 28 )


5. Tarbiyyah Islamiyyah itu mengajak supaya bersikap tidak terus menerima apa sahaja yang dipusakai daripaa generasi yang lalu melainkan sudah dibuat kajian yang teliti dan dipastikan bahawa ia benar. Firman Allah swt yang bermaksud:


“Dan (orang-orang yang tidak beriman itu) apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan yang keji, mereka berkata: “kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya, dan Allah perintahkan kami mengerjakannya.” Katakanlah (wahai Muhammad) “Seungguhnya Allah tidak sekali-kali menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Patutkah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu mengetahuinya?” Al-A’raf : ayat 28 )

 

E) ELEMEN PENTING TARBIYYAH ISLAMIYYAH


1. Tauhidullah (mengesakan Allah)


 Ini mendorong tindakan bersifat tajarrud iaitu bersih dari sebarang ideoogi dan pengaruh mana-mana pihak. Ia juga berupaya menentukan unsure-unsur jahiliyyah dan menegakkan Islam atas keruntuhannya.


2. Nubuwwah (berlandasakan apa yang dibawa oleh para Nabi)

 Ia membezakannya dengan tarbiyyah Jahiliyyah yang berdasarkan aqal semata-mata.


3. Al-Hasyr wal Jaza’ (hari manusia dikumpulkan dan diberi pembalasan)

 Tarbiyyah Islamiyyah tidak meletakkan dunia sebagai matlamat akhir tetapi ia tidak memutuskan rantaian dunia dan akhirat.

 


Categories: Fundamental Islam

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

::DEMI MASA::

::Asmaul Husna::


Kongsi idea?

ShoutMix chat widget

Recent Forum Posts

No recent posts

we love cfs